ค้นหาข้อมูลการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เฉพาะรายการที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น)
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประจำวันที่ 1 มี.ค. 2567

กรอกวันที่ต้องการค้นหา - รายการจองวันนี้

ดูตารางใช้เครื่องมือวิทย์ฯตามปกติ

ไม่พบข้อมูลตรวจสอบอื่น ๆ
ลำดับ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายการจอง
1 Polarimeter / Rudolph Reserch Analitical- Autopol 1 (By Apichada)
2 GC/ FID,FPD Agilent - 6890 (By Chanidapa) 1 มี.ค. 2567 , 09:30 น. - 16:00 น.จองโดย MUHAMMAD ALTAF
3 GC/ FID,ECD Agilent - 7820A (By Chanidapa)
4 HPLC/ VWD-01 Agilent - 1100 (By Chanidapa)
5 HPLC/ VWD-02 Agilent - 1100 (By Chanidapa)
6 HPLC/ DAD Agilent - 1100 (By Chanidapa)
7 GC/ MS Agilent - 6850/ 5973 (By Chanidapa)
8 GC/ MS Agilent - 6890/ 5973 (By Chanidapa)
9 GC/ MS Agilent-7820A/ 5977E (By Chanidapa)
10 FTIR Bruker-Tensor 27 (By Wathuka)
11 Voltammeter eDAQ หมายเลข1 (By Apichada)
12 UV Vis Spectrophotometer Shimadzu - UV1800 (By Apichada) 1 มี.ค. 2567 , 13:00 น. - 16:00 น.จองโดย กมลชนก เชยชะนันท์
13 UV Vis Spectrophotometer Thermo scientific-Evolution201 unit-1 (By Apichada)
14 UV Vis Spectrophotometer Thermo scientific -Evolution201 unit-2 (By Apichada)
15 Atomic Absorption Spectrophotometer Perkin Elmer -AAS800 (By Apichada)
16 ICP-OES- Perkin Elmer -Optima5300 (By Apichada)
17 Flame Emission Spectrometer Jasco
18 Voltammeter eDAQ หมายเลข2 (By Apichada)
19 Ion Chromatography Metrohm for Envi Sci (By Chanidapa)
20 IC Thermo - Dionex integrion (by Chanidapa)
21 UV Vis Spectrophotometer-Perkin Elmer-Lamda25 -Biochem1 (By Yaravee)
22 UV Vis Spectrophotometer-Perkin Elmer-Lamda25 -Biochem2 (By Yaravee)
23 UV Vis Spectrophotometer Thermo scientific Genesys 180 Biochem4 (By Yaravee)
24 Spectrofluorometer : Horiba - FluoroMax+ (by Apichada)