Departmental Facility Services
ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบรายการจองห้อง ตรวจสอบรายการจองเครื่องมือวิทย์ฯ
มีปัญหาการใช้งานโปรแกรม ติดต่อ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่